Ohrožení živočichové v ČR

Z Wiki PedF UK
Přejít na: navigace, hledání

Autor

Zbyšek Vít

Název

Ohrožení živočichové v České republice - on-line spolupráce žáků za pomoci digitálních technologií

Věková skupina

Žáci 2. stupně základních škol a středních škol (7. třída nebo sekunda)

Cíle

Žáci se naučí kooperativnímu řešení problému, budou rozvíjet své komunikační dovednosti, vyhledávání na internetu za pomoci on-line digitálních technologií. Žáci využijí znalosti z hodin informatiky a přírodopisu.

Použité technologie, technické vybavení a pomůcky

Počítač připojený k internetu, webový prohlížeč. Digitální kamera (případně kamera v mobilním zařízení), sw pro střih. Google Doc a wikipedie.

Postup

Žáci měli vyhledat ohrožené živočichy v České republice. První skupina měla vypsat do sdílené a připravené tabulky nalezená zvířata podle ohroženosti a druhá skupina následně vyhledávala obrázky daných zvířat a dávala je do příslušného dokumentu, který byl také online.

Hodnocení a komentáře

Tento projekt slouží jako doplněk výuky přírodopisu, kde žáci zjišťují, jaké zvířata jsou u nás ohrožená. Tento projekt ukazuje využití informačních technologií i jiných předmětech. Jen je složité uhlídat žáky, aby nedávali do dokumentu materiál, který tam nepatří, ale to lze vyřešit povinností přihlášení na sdílené úložiště.

Video

Short summary in English

Pupils are looking for endangered animals in their own country. Names and images are stored in an online document.


What have we done

Pupils learn collaborative problem solving, they will develop their communication skills, search the Internet with the help of online digital technologies. Pupils use knowledge of science and natural history hours.


How did we do it

Pupils search the internet endangered animals, which are then stored in an online document. To work need a computer and internet based online document. Pupils on the digital projector still see their work together all time.


Why did we do it this way

Pupils could work whenever they have been connected on internet with any device. They need to communicate with each other and see that it is not so easy to agree. The pupils enjoyed the session very much.